Условия за Ползване

Условия за Ползване

Въведение.

Добре дошли в нашия Уеб сайт! Надяваме се, че ще се насладите на онлайн преживяването тук.

Моля, прочетете внимателно условията, съдържащи се в този документ, тъй като всяко използване на този Уеб сайт (включително всички страници в този Уебсайт, наричан по-долу като „Сайт“ ) представлява съгласие с тези условия.

Термините „ние“, „нас“, „наш“, „моят“, Самуил Златарев, Фотограф,  Автор, се отнасят до Самуил Златарев.

“Вие” се отнася до всяко лице, което се обвързва и / или използва този уеб сайт.
Вие не трябва да използвате този Уеб сайт, ако имате някакви възражения срещу някое от тези стандартни условия на сайта.

Ние ценим Вашето доверие и желаем да Ви запознае с условията за ползването на този уеб сайт. 

Правата на интелектуална собственост.

Всички права върху интелектуална собственост, включително авторски права и други сродни права, върху материалите, публикувани от или от името на Самуил Златарев в този Уеб сайт и/или Социалните мрежи, в които Авторът има регистрация принадлежат на Самуил Златарев и използването/неправилното използване от Ваша страна на съдържанието в този уеб сайт е строго забранено.

По силата на тези Условия, Самуил Златарев притежава всички права върху интелектуалната собственост и материалите, съдържащи се в този уеб сайт, и всички тези права са запазени.

Информираме Ви, че Авторът, стриктно и с цялата строгост на закона, ще упражнява правата си, произтичащи от правото на интелектуална собственост.
Получавате ограничени права само при спазване на условията, предвидени в тези Условия, за целите на разглеждането на материалите, съдържащи се на този уеб сайт, като е забранено неговото разпространение.

Нямате право да правите снимки на екрани, да копирате и поставяте или сваляте или да правите снимки на съдържанието на този уеб сайт без разрешението на собственика.
Единственото нещо, което можете да направите, като използвате този сайт, е да видите съдържанието му и/или да изтеглите цифровите продукти само, ако заплатите цената им.
Можете да възпроизвеждате(споделяте) части от сайта за лично ползване (т.е. некомерсиална употреба), при условие че спазвате и не нарушавате каквито и да са права на интелектуална собственост, включително авторски права, които могат да възникнат за такова съдържание. 

Ограничения
Изрично и категорично сте ограничени от следните неща:

Публикуване на материали от съдържащи се на този уеб сайт, в която и да е медия без изричното писменно разрешение от Авторът;

Продажба, подлицензиране и / или друго комерсиализиране на материали на уеб сайта;

Използване на този уеб сайт по какъвто и да е начин, който може или може да бъде вреден за този уеб сайт;

Използване на този уеб сайт по начин, който влияе на достъпа на потребителя до този уеб сайт;

Използване на този уеб сайт в противоречие с приложимите закони и разпоредби, или по начин, който причинява или може да причини вреда на уебсайта или на всяко лице или стопански субект;

Участие в извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с този уебсайт или при използване на този уебсайт;

Използване на този уеб сайт за участие в реклама или маркетинг;

Копиране, пренасяне и разпространение на всички дигитални или физически продукти свалени или закупени от този сайт.

Някои области от този уеб сайт са ограничени от достъпа за вас и администраторите или Авторът могат допълнително да ограничат достъпа Ви до всички области на този уеб сайт по всяко време, по тяхна и негова собствена абсолютна преценка. Потребителското име и паролата, които може да имате за този уеб сайт, са поверителни и трябва да запазите поверителността на тази информация, ако Ви бъде предоставена такава. 

Вашето съдържание.

В тези стандартни условия на уеб сайта “Вашето съдържание” означава всяко аудио, видео, текст, изображение или друг материал, който изберете да се показва на този уебсайт.
По отношение на Вашето съдържание, като вие го показвате и предоставяте.
Самуил Златарев е и има неизключителен, световен, неотменим, безвъзмезден, лицензируем лиценз за използване, възпроизвеждане, приспособяване, публикуване, превод и разпространение във и на всички медии. Вашето съдържание трябва да е ваше и не трябва да нарушава правата на трети лица. Самуил Златарев си запазва правото да премахне всяко от вашето съдържание от този уеб сайт по всяко време и по каквато и да е причина, без предупреждение.

Без гаранции.

Този уеб сайт се предоставя “както си е”, с всички недостатъци и Самуил Златарев не прави изрични или мълчаливи декларации или гаранции, от всякакъв вид, свързан с този уеб сайт или с материалите, съдържащи се на този уеб сайт. Освен това, нищо, съдържащо се на този сайт, не може да се тълкува като консултиране или съвет. 

Ограничаване на отговорността.

В никакъв случай Самуил Златарев, нито който и да е от неговите служители, директори и партньори, не носи отговорност пред вас за нещо, произтичащо от или по какъвто и да е начин, свързано с използването на този уеб сайт, независимо дали тази отговорност е по договор, непозволено увреждане или по друг начин, и Самуил Златарев, включително неговите служители, директори и партньори, не носят отговорност за каквато и да е косвена, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързана с използването на този уеб сайт.

Освобождаване от отговорност.

С това Вие обезщетявате в максимална степен Самуил Златарев от и срещу всякакви задължения, разходи, искове, причини за иск, вреди и разходи (включително разумни такси за адвокат), произтичащи от или по някакъв начин свързани с нарушаването на някоя от разпоредбите от тези Условия. Делимост.

Въпреки че ние полагаме всички необходими усилия, за да гарантира, че Вашите материали са публикувани без промени и да се избегнат каквито и да са сривове, ние не носим отговорност за неточна информация, прекъсвания, прекратяване или други събития, които могат да Ви причинят вреди, както пряко (например повреда на компютър), така и непряко (например пропуснати ползи). Всяко доверяване на материали на този Уеб сайт е на Ваш собствен риск.

Този Уеб сайт може да съдържа връзки към други Уеб сайтове и/или Социални мрежи (собственост на трети лица), върху които ние нямаме контрол.

Ние не винаги одобряваме съдържанието, публикувано в тези Уеб сайтове и/или Социални мрежи и не поемаме отговорност за тях, включително и по отношение на тяхното съдържание, точност или функция. Затова Ви съветваме да разгледате внимателно политиката за поверителност на тези Уеб сайтове и/или Социални мрежи и да се осведомявате за всякакви промени в нея.

Ако поддържате уеб сайт – собственост на трето лице и желаете да създадете препратка към този Уеб сайт ние не възразява срещу това, при условие че използвате точния url (адрес) на началната страница на този сайт и/или Социална мрежа и при условие, че не хулят, клеветят, тормозят, заплашват, не накърнявате достойнството на хората и не опетнявате името на всички, които стоят зад този сайт.

Настоящото разрешение за използване на препратки не предполага по никакъв начин, че Самуил Златарев одобрява или отговаря за съдържанието на Вашия Уеб сайт и/или Социална мрежа.

Моля не използвате „фрейминг“ или подобни практики и се уверете, че препратката към Уеб сайта се отваря в нов прозорец.

Задълбочено установяване на Вашата идентичност

С оглед на развитието на българската електронна търговия, както и развитието на картовите плащания в страната, Самуил Златарев полага необходимите усилия за да повиши нивото на сигурност на извършваните в настоящия уеб сайт електронни плащания, като целта е да се създаде и гарантира допълнителна защита на Вас от потенциални интернет измами. За тази цел Самуил Златарев прилага нови регулаторни технически стандарти за задълбочено установяване на Вашата идентичност. 

Самуил Златарев си сътрудничи с МАЙПОС АД, ЕИК 205050564, в качеството му на представител на „Айкарт“ АД, регистриран в Българска народна банка. „Айкарт“ АД, с адрес: бул. Джеймс Баучер 76А, София 1407, България, ЕИК: 175325806, е лицензирано и регулирано от Българска народна банка като Дружество за Електронни Пари по смисъла на Директива 2009/110/EO за електронните пари с лиценз номер 4703-5081/25.07.2011, SWIFT/BIC code: INTFBGSF., която се явява доставчик на платежни услуги в настоящия уеб сайт и същевременно осигурява сигурността на всяка една транзакция, използвайки най-новите стандарти за удостоверяване на EMV 3DS /или 3DS v1.0 – това е предходна версия на EMV 3DS, вече зависи доставчикът какво поддържа/.

Задълбоченото установяване на идентичността Ви в настоящия уеб сайт се установява задължително при:

– Получаване на достъп до Вашата платежна сметка онлайн;

– Извършване на електронно плащане;

Всякакво друго действие от Ваша страна, което би могло да е свързано с риск от измами, които биха Ви навредили, като например: предлазване при онлайн пазаруване, предпазване от различни опити за манупулация и източване на данни като:
– Измамни имейли/SMS-и/обаждания (фишинг/смишинг/
– Кражба на лични данни
– Инвестиционни и измами при онлайн пазаруване:

За да бъдат предотвратени подобни злонамерени действия насочени към ползвателите на този уеб сайт са взети най-съвременни мерки и процедури избрани за опазване на идентичността на съответния ползвател, които могат да включват допълнителна верификация (проверка) при закупуването на продукти или услуги от този уеб сайт.
Възможно е задълбоченото установяване на идентичността да не бъде приложено при извършвана от Вас електронна платежна операция, ако размерът на същата не надвишава 60 лева и общата сума на транзакциите след последната идентификация, извършена от Самуил Златарев не надвишава 200 лева /или – и броят на транзакциите от последното прилагане на идентификацията от Самуил Златарев не надвишава 5 броя/

Делимост.
Ако се установи, че някоя от разпоредбите на тези Условия е неприложима или невалидна по силата на който и да е приложим закон в страната, такава неприложимост или невалидност няма да направи тези Условия неприложими или невалидни като цяло, и тези разпоредби ще бъдат заличени, без да се засягат останалите разпоредби на настоящото.

Изменение на Условията.

На Самуил Златарев е разрешено да преразгледа и променя тези Условия по всяко време, както смята за уместно, и от използването на този Уеб сайт като се очаква редовно да преглеждате тези Условия, за да сте сигурни, че разбирате всички условия, които регулират използването на този сайт.

Назначение.

Самуил Златарев има право да възложи, прехвърли и възложи своите права и / или задължения по настоящите Общи условия, без да е необходимо уведомяване или съгласие. Въпреки това, няма да ви бъде позволено да възлагате, прехвърляте или сключвате договори с подизпълнители за някое от вашите права и / или задължения по настоящите Общи условия.

Цялостно споразумение.

Тези Условия, включително всички правни бележки и откази, съдържащи се на този уеб сайт, съставляват цялото споразумение между Самуил Златарев и вас във връзка с използването на този уеб сайт и заместват всички предишни споразумения и договорености по отношение на същото. Приложим закон и юрисдикция. Тези Условия ще се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България и Вие се съгласявате на неизключителната юрисдикция за разрешаване на спорове.

Този сайт може да събира лични данни (като, но не само три имена, адрес за доставка, телефон, Facebook ID или ID за съответната мрежа, данни за местоположение, адрес на интернет протокол (IP), идентификационен номер на „бисквитка“; рекламния идентификатор на вашия телефон ), само в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите при посещение на този уеб сайт.

Авторът си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя правилата на съответната страница, като промените влизат в сила след публикуването им.

Приложимо право и юрисдикция.

Уеб сайтът е предназначен за употреба от потребители на територията на Република България. Самуил Златарев не гарантира, че продуктите и съдържанието на този Уеб сайт и/или Социална мрежа са подходящи или достъпни на места, различни от България.
Вие и Самуил Златарев се съгласявате, че всеки спор, свързан с този Уеб сайт и/или Социална мрежа, се урежда от българското законодателство и ще бъде отнесен за разрешаване от компетентния съд в гр. София.